betway必威官网雷公问于黄帝曰∶针论曰∶得其人乃传

betway必威官网,雷公问于黄帝曰∶针论曰∶得其人乃传,非其人勿言。何以知其可传?黄帝曰∶各得其人,任之其能,故能明其事。雷公曰∶愿闻官能奈何?黄帝曰∶明目者,可使视色。聪耳者,可使听音。捷疾辞语者,可使传论。语徐而安静,手巧而心审谛者,可使行针艾,理血气而调诸逆顺,察阴阳而兼诸方。缓节柔筋而心和调者,可使导引行气。疾毒言语轻人者,可使唾痈咒病。爪苦手毒,为事善伤者,可使按积抑痹。各得其能,方可乃行,其名乃彰。不得其人,其功不成,其师无名。故曰得其人乃言,非其人勿传,此之谓也。手毒者,可使试按龟,置龟于器下而按其上,五十日而死矣;手甘者,复生如故也。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注